எண்ணும் எழுத்தும் Notes Of Lesson 4th 5th November Week 4th 2023-24

       

எண்ணும் எழுத்தும் Notes Of Lesson 4th 5th November Week - 4 2023-24


     

     
                                                                                        

Notes Of Lesson 4th 5th November week - 4th 

  Notes of Lesson 4th and 5th class syllabus for Four of November along with learning outcomes for Tamil, English, Maths, Science and Social Science are being uploaded Notes of Lesson weekly on our website www.kanimaths.com. Download the authors.


பருவம்  -2

1 ஆம் வகுப்பு முதல் 7 ஆம் வகுப்பு வரை

கற்றல் விளைவுகள் எண்  ( Learning Outcomes- Code Number)

 பாடத் தலைப்பு வாரியாக Pdf Link : Download Here

கல்வி சார்ந்த தகவல்களுக்கு நமது சமூக வலை தளங்களான

          

இணைந்து கொண்டு pdf ஐ பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

JOIN DISTRICT WISE WHATAPP GROUP : CLICK HERE

JOIN NOTES OF LESSON WHATTAPP GROUP : CLICK HERE

Follow Kani Maths Whattapp Channel : CLICK HERE • 4 & 5th Tamil , English , Maths , Science & Social Science   கற்றல் விளைவுகளுடன் TM Pdf Link : Download Here
 • 4 & 5th Tamil , English , Maths , Science & Social Science   கற்றல் விளைவுகளுடன் EM Pdf Link : Download Here
   • 4 & 5th Tamil , English , Maths , Science & Social Science  Notes Of Lesson Term 2 Empty Format Pdf Link : Download Here
     எண்ணும் எழுத்தும் வகுப்பறை களங்கள் Pdf link : Download Here

     எண்ணும் எழுத்தும் 4 & 5th TLM All Subjects Download Here

     எண்ணும் எழுத்தும் 4 & 5th Work Book Answer All Subjects  :  Download Here


     5TH GANGA GUIDE TERM 2 TM & EM ALL SUBJECTS : Download Here

     எண்ணும் எழுத்தும் Notes Of Lesson 4th 5th Tamil & English Medium 2023-24


     • 4TH & 5TH TERM 2 WORK BOOK ANSWER MODULE -2 PDF Download Here
     • எண்ணும் எழுத்தும் 4 & 5th Work Book Answer All Subjects  :  Download Here


     NOTES OF LESSON PLAYLIST ( 1 TO 12TH ) :-

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------📌 STD : 11TH & 12TH NOTES OF LESSON PLAYLIST WEEKLY WISE UPDATES : CLICK HERE
     📌 STD : 6TH & 10TH NOTES OF LESSON PLAYLIST WEEKLY WISE UPDATES : CLICK HERE

     📌 STD : 1ST & 5TH NOTES OF LESSON PLAYLIST WEEKLY WISE UPDATES : CLICK HERE
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     1ST TO 12TH WEEKLY WISE NOTES OF LESSON : Download Here

      

     ஆசிரியர்கள் தங்கள் மாணவர்களுக்கு தயார் செய்யும் படைப்புகள் [STUDY MATERIALS] மற்றும் தங்கள் மாவட்டங்களில் நடைபெறும் இடைப்பருவ தேர்வுகள், காலாண்டு தேர்வு, அரையாண்டு தேர்வு, திருப்புதல் தேர்வுகள், முழு ஆண்டு தேர்வுகளுக்கான வினாத்தாள்கள் மற்றும் விடைகள் [QUESTION PAPER & ANSWER KEY] 9003450850 என்ற எண்ணிற்கு அல்லது kanimathsedu@gmail.com மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பவும்.

     தங்கள் பெயர், பள்ளியின் பெயர், ஊர், மாவட்டத்துடன் அனுப்பினால் நமது www.kanimaths.com இணையதளத்தில் [website] பதிவேற்றம் செய்யப்படும். தங்கள் படைப்புகள் உலகறிய மாணவர்களுக்கும், ஆசிரியர்களுக்கும் பயன்படும் வகையில் வகையில் பிரசுரிக்கப்படும்.

     PDF வடிவில் www.kanimaths.com  [WEBSITE] இணையதளத்திலும் , Video வடிவில் KANI MATHS You-tube சேனலிலும் காணலாம்.


     by.., 

        Kani Maths Educational Group  


     JOIN AS SOCIAL MEDIA :-

     📚 join as What's app Group : Click Here

     📌 join as Telegram Group : Click Here

     ⏯ Join As Face Book Group : Click Here

     Post a Comment

     0 Comments