BASIC MATHS 9th & 10th TM & EM

BASIC MATHS 9th & 10th TM & EM


கல்வி சார்ந்த தகவல்களுக்கு நமது சமூக வலை தளங்களான

          

 KANI MATHS Educational Group -ல்  இணைந்து கொள்ளலாம்.


JOIN NOTES OF LESSON WHATTAPP GROUP : CLICK HERE

Follow Kani Maths Whattapp Channel : CLICK HERE


District Wise Whattapp Group Link : CLICK HERE
 


Fundamental Concepts 1 – 5


Basic Maths TM Daily Test - 1  Pdf Link : Download Here

Basic Maths EM Daily Test - 1  Pdf Link : Download Here

Basic Maths Animated Answer - 1 Link : Download Here


Fundamental Concepts 6-10


Basic Maths TM Daily Test - 2 Pdf Link : Download Here

Basic Maths EM Daily Test - 2 Pdf Link : Download Here

Basic Maths Animated Answer - 2 Link : Download Here


Fundamental Concepts 11 – 15

Basic Maths TM Daily Test - 3 Pdf Link : Download Here

Basic Maths EM Daily Test - 3 Pdf Link : Download Here

Basic Maths Animated Answer - 3 Link : Download Here


Fundamental Concepts 16 – 20


Basic Maths TM Daily Test - 4 Pdf Link : Download Here

Basic Maths EM Daily Test - 4 Pdf Link : Download Here

Basic Maths Animated Answer - 4 Link : Download HereFundamental Concepts 21 – 25


Basic Maths TM Daily Test - 5 Pdf Link : Download Here

Basic Maths EM Daily Test - 5 Pdf Link : Download Here

Basic Maths Animated Answer - 5 Link : Download Here


SET and its TYPES

Basic Maths TM - 6  Pdf Link : Download Here

Basic Maths EM - 6  Pdf Link : Download Here

Basic Maths - 6  Answer Link : Download Here


Set Operations and Properties

Basic Maths TM - 7  Pdf Link : Download Here

Basic Maths EM - 7  Pdf Link : Download Here

Basic Maths - 7  Answer Link : Download Here


De Morgan’s Law and Application

Basic Maths TM - 8  Pdf Link : Download Here

Basic Maths EM - 8  Pdf Link : Download Here

Basic Maths - 8  Answer Link : Download Here


Real Number

Basic Maths TM - 9  Pdf Link : Download Here

Basic Maths EM - 9  Pdf Link : Download Here

Basic Maths  Answer Link : Download Here

THANKS FOR YOUR VISIT 

PLEASE COMMENT BELOW


IMPORTANT LINK !


Visit You tube Link : CLICK HERE


9th STUDY MATERIAL :

Study Materials : CLICK HERE


9th TEXT BOOK:

Text Book : CLICK HERE

9th GUIDE :

Guide : CLICK HERE

9th QUESTION PAPER :

Question Paper : CLICK HERE

9th KANI MATHS QUESTION :

KANI MATHS Question Paper : CLICK HERE

9th LEARNING OUTCOMES :

Learning Outcomes : CLICK HERE

9th SYLLABUS :

Syllabus : CLICK HERE

9th TIME TABLE :

Exam Time Table : CLICK HERE


NEET MATERIALS :

NEET Materials TM :  CLICK HERE

NEET Materials EM :  CLICK HERE


TEACHER :

10th Text Book : CLICK HERE

Notes  of  Lesson  Play  List  Link : CLICK HERE

Notes of Lesson Link  : CLICK HERE

EMIS Details All Details :  CLICK HERE

CRC Details All Details :  CLICK HERE

Competitive Exam : CLICK HERE


10th STUDY MATERIAL :

Study Materials : CLICK HERE

Tamil Materials : CLICK HERE

English Materials : CLICK HERE

Maths Materials : CLICK HERE

Science Materials : CLICK HERE

Social Science Materials : CLICK HERE10th TEXT BOOK:

Text Book : CLICK HERE

10th GUIDE :

Guide : CLICK HERE

10th QUESTION PAPER :

Question Paper : CLICK HERE

10th KANI MATHS QUESTION :

KANI MATHS Question : CLICK HERE

10th LEARNING OUTCOMES :

Learning Outcomes : CLICK HERE

10th SYLLABUS :

Syllabus : CLICK HERE

10th TIME TABLE :

Exam Time Table : CLICK HERE


NEET MATERIALS :

NEET Materials TM :  CLICK HERE

NEET Materials EM :  CLICK HERE


TEACHER :

11th Text Book : CLICK HERE

Notes  of  Lesson  PlayList : CLICK HERE

Notes of Lesson Link  : CLICK HERE

EMIS Details All Details :  CLICK HERE

CRC Details All Details :  CLICK HERE

Competitive Exam : CLICK HERE

ஆசிரியர்கள் தங்கள் மாணவர்களுக்கு தயார் செய்யும் படைப்புகள் [STUDY MATERIALS] மற்றும் தங்கள் மாவட்டங்களில் நடைபெறும் இடைப்பருவ தேர்வுகள், காலாண்டு தேர்வு, அரையாண்டு தேர்வு, திருப்புதல் தேர்வுகள், முழு ஆண்டு தேர்வுகளுக்கான வினாத்தாள்கள் மற்றும் விடைகள் [QUESTION PAPER & ANSWER KEY] 9003450850 என்ற எண்ணிற்கு அல்லது kanimathsedu@gmail.com மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பவும்.

தங்கள் பெயர், பள்ளியின் பெயர், ஊர், மாவட்டத்துடன் அனுப்பினால் நமது www.kanimaths.com இணையதளத்தில் [website] பதிவேற்றம் செய்யப்படும். தங்கள் படைப்புகள் உலகறிய மாணவர்களுக்கும், ஆசிரியர்களுக்கும் பயன்படும் வகையில் வகையில் பிரசுரிக்கப்படும்.

PDF வடிவில் www.kanimaths.com  [WEBSITE] இணையதளத்திலும் , Video வடிவில் KANI MATHS You-tube சேனலிலும் காணலாம்.

by.., 

   Kani Maths Educational Group  


JOIN AS SOCIAL MEDIA :-

📚 join as What's app Group : Click Here

📌 join as Telegram Group : Click Here

⏯ Join As Face Book Group : Click Here

Post a Comment

0 Comments