தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திறனாய்வு தேர்வு MODEL QUESTION PAPER

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திறனாய்வு தேர்வு MODEL QUESTION PAPER

 

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திறனாய்வு தேர்வு MODEL QUESTION PAPER 2023-24

           தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திறனாய்வு தேர்வு இதற்கான மாதிரி வினாத்தாள்கள் நமது இணையதளமான www.kanimaths.com website இல் pdf மூலம் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டு வருகிறது ஆசிரியர்கள் தங்கள் மாணவர்களுக்கு இந்த வினாத்தாள்களை பயிற்சி எடுத்துக் கொள்ளலாம் விடைகளுடன் உள்ளது. மேலும் தங்களுக்கு தெரிந்த நண்பர்களுக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள்.

JOIN NOTES OF LESSON WHATTAPP GROUP : CLICK HERE

JOIN OUR KANI MATHS WHATTAPP CHANNEL ; CLICK TO JOIN GROUP

கல்வி சார்ந்த தகவல்களுக்கு நமது சமூக வலை தளங்களான

          

 KANI MATHS Educational Group -ல்  இணைந்து கொள்ளலாம்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திறனாய்வு தேர்விற்கு பதிவேற்றம் செய்தல் தொடர்பான விவரங்கள் :-
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திறனாய்வுத் தேர்வு  ஒத்திவைப்பு!!! : CLICK HERE

TN CM TALENT SEARCH EXAM PLAYLIST LINK : CLICK HERE

GOVT MODEL QUESTION TN TALENT EXAM :-

TN CM TALENT SEARCH EXAM Govt MODEL QUESTION - 1 PDF : Download Here

TN CM TALENT SEARCH EXAM Govt Model Question 1 VIDEO LINK : Download Here

TN CM TALENT SEARCH EXAM Govt MODEL QUESTION 2 PDF : Download Here

TN CM TALENT SEARCH EXAM Govt Model Question 2 VIDEO LINK : Download Here


FULL TEST MODEL QUESTION & ANSWER TN TALENT EXAM :-

TN CM TALENT EXAM Full Test TM MODEL QUESTION - 1 PDF : Download Here

TN CM TALENT EXAM Full Test EM MODEL QUESTION - 1 PDF : Download Here

TN CM TALENT EXAM Full Test TM MODEL Answer Key PDF : Download Here


TN CM TALENT EXAM Full Test TM MODEL QUESTION - 2 PDF : Download Here

TN CM TALENT EXAM Full Test EM MODEL QUESTION - 2 PDF : Download Here

TN CM TALENT EXAM Full Test TM MODEL Answer Key PDF : Download Here


TOPIC : TN CM TALENT SEARCH EXAM
MEDIUM : TM & EM
QUESTION : UNIT TEST QUESTION & ANSWER
FILE TYPE : PDF
PREPARED BY : DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION DHARMAPURI Dt.
 

 தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திறனாய்வு தேர்வு 2023-24:-

UNIT TEST - 1 

TN CM TALENT SEARCH EXAM  TM MODEL QUESTION PDF LINK : Download Here

TN CM TALENT SEARCH EXAM  EM MODEL QUESTION PDF LINK : Download Here

TN CM TALENT SEARCH EXAM ANSWER KEY VIDEO LINK : Download Here

TN CM TALENT SEARCH EXAM ANSWER KEY PDF LINK : Download Here


UNIT TEST - 2 

TN CM TALENT SEARCH EXAM  TM MODEL QUESTION PDF LINK : Download Here

TN CM TALENT SEARCH EXAM  EM MODEL QUESTION PDF LINK : Download Here

TN CM TALENT SEARCH EXAM ANSWER KEY VIDEO LINK : Download Here

TN CM TALENT SEARCH EXAM ANSWER KEY PDF LINK : Download Here


UNIT TEST - 3 

TN CM TALENT SEARCH EXAM  TM MODEL QUESTION PDF LINK : Download Here

TN CM TALENT SEARCH EXAM  EM MODEL QUESTION PDF LINK : Download Here

TN CM TALENT SEARCH EXAM ANSWER KEY VIDEO LINK : Download Here

TN CM TALENT SEARCH EXAM ANSWER KEY PDF LINK : Download Here


UNIT TEST - 4 

TN CM TALENT SEARCH EXAM  TM MODEL QUESTION PDF LINK : Download Here

TN CM TALENT SEARCH EXAM  EM MODEL QUESTION PDF LINK : Download Here

TN CM TALENT SEARCH EXAM ANSWER KEY PDF LINK : Download Here

UNIT TEST - 5 

TN CM TALENT SEARCH EXAM  TM MODEL QUESTION PDF LINK : Download Here

TN CM TALENT SEARCH EXAM  EM MODEL QUESTION PDF LINK : Download Here

TN CM TALENT SEARCH EXAM ANSWER KEY PDF LINK : Download Here

UNIT TEST - 6 

TN CM TALENT SEARCH EXAM  TM MODEL QUESTION PDF LINK : Download Here

TN CM TALENT SEARCH EXAM  EM MODEL QUESTION PDF LINK : Download Here

TN CM TALENT SEARCH EXAM ANSWER KEY PDF LINK : Download Here

UNIT TEST - 7

TN CM TALENT SEARCH EXAM ANSWER KEY PDF LINK : Download Here


UNIT TEST - 8 

TN CM TALENT SEARCH EXAM  TM MODEL QUESTION PDF LINK : Download Here

TN CM TALENT SEARCH EXAM  EM MODEL QUESTION PDF LINK : Download Here

TN CM TALENT SEARCH EXAM ANSWER KEY PDF LINK : Download Here

UNIT TEST - 9 

TN CM TALENT SEARCH EXAM  TM MODEL QUESTION PDF LINK : Download Here

TN CM TALENT SEARCH EXAM  EM MODEL QUESTION PDF LINK : Download Here

TN CM TALENT SEARCH EXAM ANSWER KEY PDF LINK : Download Here

UNIT TEST - 10 

TN CM TALENT SEARCH EXAM  TM MODEL QUESTION PDF LINK : Download Here

TN CM TALENT SEARCH EXAM  EM MODEL QUESTION PDF LINK : Download Here

TN CM TALENT SEARCH EXAM ANSWER KEY PDF LINK : Download Here


UNIT TEST - 11 

TN CM TALENT SEARCH EXAM ANSWER KEY PDF LINK : Download Here

UNIT TEST - 12 

TN CM TALENT SEARCH EXAM  TM MODEL QUESTION PDF LINK : Download Here

TN CM TALENT SEARCH EXAM ANSWER KEY PDF LINK : Download Here

UNIT TEST - 13 

TN CM TALENT SEARCH EXAM  TM MODEL QUESTION PDF LINK : Download Here

TN CM TALENT SEARCH EXAM ANSWER KEY PDF LINK : Download Here

UNIT TEST - 14 

TN CM TALENT SEARCH EXAM  EM MODEL QUESTION PDF LINK : 
Download Here


UNIT TEST - 15 

TN CM TALENT SEARCH EXAM  TM MODEL QUESTION PDF LINK : Download Here

TN CM TALENT SEARCH EXAM ANSWER KEY PDF LINK : 
Download HereUNIT TEST - 16 

TN CM TALENT SEARCH EXAM  TM MODEL QUESTION PDF LINK : Download Here

TN CM TALENT SEARCH EXAM  EM MODEL QUESTION PDF LINK : Download Here

TN CM TALENT SEARCH EXAM ANSWER KEY PDF LINK : 
Download Here


UNIT TEST - 17 

TN CM TALENT SEARCH EXAM  TM MODEL QUESTION PDF LINK : Download Here

TN CM TALENT SEARCH EXAM  EM MODEL QUESTION PDF LINK : Download Here

TN CM TALENT SEARCH EXAM ANSWER KEY PDF LINK : Download Here
NOTES OF LESSON PLAYLIST ( 1 TO 12TH ) :-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 📌 STD : 11TH & 12TH NOTES OF LESSON PLAYLIST WEEKLY WISE UPDATES : CLICK HERE
📌 STD : 6TH & 10TH NOTES OF LESSON PLAYLIST WEEKLY WISE UPDATES : CLICK HERE

📌 STD : 1ST & 5TH NOTES OF LESSON PLAYLIST WEEKLY WISE UPDATES : CLICK HERE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1ST TO 12TH WEEKLY WISE NOTES OF LESSON : Download Here


IMPORTANT LINK !


COMPETITIVE EXAM :

Competitive Exam : CLICK HERE

NMMS Study Materials : CLICK HERE

NMMS Question Paper : CLICK HERE

TRUST Study Materials : CLICK HERE

TRUST Question Paper : CLICK HERE

NTSE Question Paper : CLICK HERE

TN CM Talent Exam : CLICK HERE

NEET Study Material TM : CLICK HERE

NEET Study Material TM : CLICK HERE

TNPSC Study Material : CLICK HERE

TN TET Question Paper : CLICK HERETEACHER :

9th Text Book : CLICK HERE

Notes  of  Lesson  Play  List  Link : CLICK HERE

Notes of Lesson Link  : CLICK HERE

EMIS Details All Details :  CLICK HERE

CRC Details All Details :  CLICK HERE

Competitive Exam : CLICK HEREIMPORTANT LINK !


Visit You tube Link : CLICK HERE11th STUDY MATERIAL :

11th Study Materials : CLICK HERE

11th General Tamil  : CLICK HERE

11th General English : CLICK HERE

11th Maths : CLICK HERE

11th Business Maths  : CLICK HERE

11th Physics : CLICK HERE

11th Chemistry : CLICK HERE

11th Biology : CLICK HERE

11th Commerce  : CLICK HERE

11th Computer Science : CLICK HERE


11th TEXT BOOK:

11th All Text Book  : CLICK HERE

11th GUIDE :

11th All Subject Guide : CLICK HERE

11th QUESTION PAPER :

11th All Question Paper  : CLICK HERE

11th SYLLABUS :

11th All Subject Syllabus : CLICK HERE

11th TIME TABLE :

11th All Exam Time Table  : CLICK HERE


NEET MATERIALS :

NEET Materials TM  CLICK HERE

NEET Materials EM :  CLICK HERE


TEACHER :

12th All Text Book : CLICK HERE

Notes  of  Lesson  Play  List  Link : CLICK HERE

Notes of Lesson Link  : CLICK HERE

EMIS Details All Details :  CLICK HERE

CRC Details All Details :  CLICK HERE

Competitive Exam  :  CLICK HERE


ஆசிரியர்கள் தங்கள் மாணவர்களுக்கு தயார்செய்யும் படைப்புகளை   9003450850 என்ற எண்ணிற்கு அல்லது kanimathsedu@gmail.com மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பி வைக்கலாம்தங்கள் படைப்புகள் உலகறிய மாணவர்களுக்கும் பயன்படும்மேலும் தங்கள் பெயர் படிப்புகள் நமது www.kanimaths.com website பதிவேற்றம் செய்யப்படும்.


UPLOAD YOUR DOCUMENTS =>>>  CLICK TO OPEN (Click To Open ஐ அழுத்தவும்)

மேலும் போட்டித்தேர்வுக்கு பயிற்சி பெறும் மாணவர்களுக்கும் நமது   www.kanimaths.com Website இல் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டு வருகிறதுபன்னிரண்டாம் வகுப்பு முடித்த மாணவர்களும் நமது இணையதளங்களில் போட்டித் தேர்விற்கும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்தங்களுக்கு தெரிந்த நண்பர்கள்   ஆசிரியர்கள் மற்றும் உறவினர்களுக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

by.., 

   Kani Maths Educational Group 

JOIN AS SOCIAL MEDIA :-

📚 join as What's app Group : Click Here

📌 join as Telegram Group : Click Here

⏯ Join As Face Book Group : Click Here

Post a Comment

0 Comments