எண்ணும் எழுத்தும் 4TH & 5TH STUDENTS WORK BOOK ANSWER KEY

 

KANI MATHS எண்ணும் எழுத்தும் 4TH & 5TH STUDENTS WORK BOOK ANSWER KEY

                நான்காம் மற்றும் ஐந்தாம் வகுப்பு கற்பிக்க ஆசிரியர்களுக்கு STUDENT WORK BOOK அனைத்து பாடத்திற்கும் விடைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன ஆசிரியர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் தங்களுக்கு தெரிந்த நண்பர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.


எண்ணும் எழுத்தும் 4TH & 5TH STUDENTS WORK BOOK ANSWER KEY :-

                                            


எண்ணும் எழுத்தும் 4 & 5th TLM All Subjects Download Here

EE 4TH & 5TH  WORK BOOK ANSWER KEY MODULE -1 PDF Download Here

EE 4TH & 5TH  WORK BOOK ANSWER KEY MODULE -2 PDF Download Here

எண்ணும் எழுத்தும் 4 & 5th Work Book Answer All Subjects  :  Download Here


MODULE - 1 WORK BOOK ANSWER :-

EE TAMIL 4TH & 5TH MODULE - 1 WB ANSWER : Download Here

EE ENGLISH 4TH & 5TH MODULE - 1 WB ANSWER : Download Here

EE MATHS 4TH & 5TH MODULE - 1 WB ANSWER : Download Here

EE SCIENCE 4TH MODULE - 1 WB ANSWER : Download Here

EE SCIENCE 5TH MODULE - 1 WB ANSWER : Download Here

EE SOCIAL 4TH & 5TH MODULE - 1 WB ANSWER : Download HereMODULE - 2 WORK BOOK ANSWERA


EE TAMIL 4TH & 5TH MODULE - 2 WB ANSWER : Download Here

EE ENGLISH 4TH & 5TH MODULE - 2 WB ANSWER : Download Here

EE MATHS 4TH & 5TH MODULE - 2 WB ANSWER : Download Here

EE SCIENCE 4TH & 5TH MODULE - 2 WB ANSWER : Download Here

EE SOCIAL 4TH & 5TH MODULE - 2 WB ANSWER : Download HereMODULE - 3 WORK BOOK ANSWERA


EE TAMIL 4TH & 5TH MODULE - 5 WB ANSWER : Download Here

EE ENGLISH 4TH & 5TH MODULE - 3 WB ANSWER : Download Here

EE MATHS 4TH & 5TH MODULE - 3 WB ANSWER : Download Here


MODULE - 4 WORK BOOK ANSWERA


EE MATHS 4TH & 5TH MODULE - 4 WB ANSWER : Download Here

EE TAMIL 4TH & 5TH MODULE - 5 WB ANSWER : Download Here

எண்ணும் எழுத்தும் நான்காம் மற்றும் ஐந்தாம் வகுப்பு கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.. ஆசிரியர்களுக்கு எளிமையாக பதிவிறக்கம் செய்வதற்காக நமது இணையதளத்தில் www.kanimaths.com website இல் ஆசிரியர் கையேடு மற்றும் மாணவர்களுக்கான கையேடு Pdf மூலம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணும் எழுத்தும் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் மூன்றாம் வகுப்பு வரை கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.. ஆசிரியர்களுக்கு எளிமையாக பதிவிறக்கம் செய்வதற்காக நமது இணையதளத்தில் www.kanimaths.com website இல் ஆசிரியர் கையேடு மற்றும் மாணவர்களுக்கான கையேடு Pdf மூலம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.


TEACHERS DETAILS

எண்ணும் எழுத்தும் 4th & 5th  பாட குறிப்பு வாரந்தோறும் பதிவேற்றம் செய்யப்படும் Pdf Link : Click Here

எண்ணும் எழுத்தும் 1 to 3rd  பாட குறிப்பு வாரந்தோறும் பதிவேற்றம் செய்யப்படும் Pdf Link: Click Here

எண்ணும் எழுத்தும் 1th & 5th  பாட குறிப்பு வாரந்தோறும் பதிவேற்றம் செய்யப்படும் Playlist Link : Click Here


1ST TO 12TH WEEKLY WISE NOTES OF LESSON : Download Here


ஆசிரியர்கள் தங்கள் மாணவர்களுக்கு தயார் செய்யும் படைப்புகள் [STUDY MATERIALS] மற்றும் தங்கள் மாவட்டங்களில் நடைபெறும் இடைப்பருவ தேர்வுகள், காலாண்டு தேர்வு, அரையாண்டு தேர்வு, திருப்புதல் தேர்வுகள், முழு ஆண்டு தேர்வுகளுக்கான வினாத்தாள்கள் மற்றும் விடைகள் [QUESTION PAPER & ANSWER KEY] 9003450850 என்ற எண்ணிற்கு அல்லது kanimathsedu@gmail.com மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பவும்.

தங்கள் பெயர், பள்ளியின் பெயர், ஊர், மாவட்டத்துடன் அனுப்பினால் நமது www.kanimaths.com இணையதளத்தில் [website] பதிவேற்றம் செய்யப்படும். தங்கள் படைப்புகள் உலகறிய மாணவர்களுக்கும், ஆசிரியர்களுக்கும் பயன்படும் வகையில் வகையில் பிரசுரிக்கப்படும்.

PDF வடிவில் www.kanimaths.com  [WEBSITE] இணையதளத்திலும் , Video வடிவில் KANI MATHS You-tube சேனலிலும் காணலாம்.


by.., 

   Kani Maths Educational Group  


JOIN AS SOCIAL MEDIA :-

📚 join as What's app Group : Click Here

📌 join as Telegram Group : Click Here

⏯ Join As Face Book Group : Click HerePost a Comment

0 Comments