எண்ணும் எழுத்தும் 4th & 5th TLM COLLECTION

எண்ணும் எழுத்தும் 4th & 5th TLM COLLECTION

 

KANI MATHS எண்ணும் எழுத்தும் 4th & 5th TLM COLLECTION


            நான்காம் வகுப்பு ஐந்தாம் வகுப்பு கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நமது KANI MATHS YOU TUBE மற்றும் www.kanimaths.com website இல் வாரந்தோறும் பாட குறிப்பு பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டு வருகிறது மற்றும் நான்காம் மற்றும் ஐந்தாம் வகுப்பிற்கான அனைத்து பாடத்திற்கும் Student Work Book விடைகள் அனைத்தும் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டு வருகிறது ஆசிரியர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் தங்களுக்கு தெரிந்த நண்பர்களுக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.


கல்வி சார்ந்த தகவல்களுக்கு நமது சமூக வலை தளங்களான

          

இணைந்து கொண்டு pdf ஐ பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

EE 4TH & 5TH  WORK BOOK ANSWER KEY MODULE -1 PDF Download Here

EE 4TH & 5TH  WORK BOOK ANSWER KEY MODULE -2 PDF Download Here

EE 4TH & 5TH  WORK BOOK TERM 1 ,2,3 ANSWER KEY : Download Here

EE TAMIL TLM Pictures  PDF LINK : Download Here

EE ENGLISH TLM Pictures  PDF LINK : Download Here

EE MATHS TLM Pictures  PDF LINK : Download Here

EE SCIENCE TLM Pictures  PDF LINK : Download Here

EE SOCIAL SCIENCE TLM Pictures  PDF LINK : Download Here


எண்ணும் எழுத்தும் 4th & 5th TLM COLLECTION :-

தமிழ் , ஆங்கிலம் , படிப்பதற்கான தொங்கு அட்டை PDF : Download Here

EE TAMIL TLM  PDF LINK : Download Here

EE TAMIL ( MODULE - 4 LETTERS) TLM  PDF LINK : Download Here

EE உயிரெழுத்துகள் TLM  PDF LINK : Download Here

EE மெய்யெழுத்துக்கள் TLM  PDF LINK : Download Here

EE TAMIL  கண்டுபிடி கண்டுபிடி TLM  PDF LINK : Download Here

EE ENGLISH TLM - 1  PDF LINK : Download Here

EE ENGLISH TLM ( Module - 4 )  PDF LINK : Download Here

EE ENGLISH ( MODULE - 4 LETTERS) TLM  PDF LINK : Download Here

EE MATHS TLM PDF LINK : Download Here

EE SCIENCE TLM PDF LINK : Download Here

EE SOCIAL TLM  PDF LINK : Download Here

EE வகுப்பறை களங்கள் PDF LINK : Download Here

TEACHERS DETAILS

எண்ணும் எழுத்தும் 4th & 5th  பாட குறிப்பு வாரந்தோறும் பதிவேற்றம் செய்யப்படும் Pdf Link : Click Here

எண்ணும் எழுத்தும் 1 to 3rd  பாட குறிப்பு வாரந்தோறும் பதிவேற்றம் செய்யப்படும் Pdf Link: Click Here

எண்ணும் எழுத்தும் 1th & 5th  பாட குறிப்பு வாரந்தோறும் பதிவேற்றம் செய்யப்படும் Playlist Link : Click Here


1ST TO 12TH WEEKLY WISE NOTES OF LESSON : Download Here


ஆசிரியர்கள் தங்கள் மாணவர்களுக்கு தயார் செய்யும் படைப்புகள் [STUDY MATERIALS] மற்றும் தங்கள் மாவட்டங்களில் நடைபெறும் இடைப்பருவ தேர்வுகள், காலாண்டு தேர்வு, அரையாண்டு தேர்வு, திருப்புதல் தேர்வுகள், முழு ஆண்டு தேர்வுகளுக்கான வினாத்தாள்கள் மற்றும் விடைகள் [QUESTION PAPER & ANSWER KEY] 9003450850 என்ற எண்ணிற்கு அல்லது kanimathsedu@gmail.com மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பவும்.

தங்கள் பெயர், பள்ளியின் பெயர், ஊர், மாவட்டத்துடன் அனுப்பினால் நமது www.kanimaths.com இணையதளத்தில் [website] பதிவேற்றம் செய்யப்படும். தங்கள் படைப்புகள் உலகறிய மாணவர்களுக்கும், ஆசிரியர்களுக்கும் பயன்படும் வகையில் வகையில் பிரசுரிக்கப்படும்.

PDF வடிவில் www.kanimaths.com  [WEBSITE] இணையதளத்திலும் , Video வடிவில் KANI MATHS You-tube சேனலிலும் காணலாம்.


by.., 

   Kani Maths Educational Group  


JOIN AS SOCIAL MEDIA :-

📚 join as What's app Group : Click Here

📌 join as Telegram Group : Click Here

⏯ Join As Face Book Group : Click Here

Post a Comment

0 Comments