seas achievement test

seas achievement test


seas achievement test


SEAS EXAM 2023

    நாடு முழுவதும் பள்ளி மாணவர்களின் கற்றல் திறனை அளவிடுவதற்காக தேசிய கற்றல் அடைவு திறனாய்வு தேர்வு மத்திய கல்வி அமைச்சகத்தால் நடத்தப்படுகிறது.

கல்வி சார்ந்த தகவல்களுக்கு நமது சமூக வலை தளங்களான

          

 KANI MATHS Educational Group -ல்  இணைந்து கொள்ளலாம்.


    இந்த தேர்வு பள்ளி மாணவர்களுக்கு அவ்வப்போது நடத்தப்பட்டு அவர்களின் கற்றல் நிலையை கண்டறிந்து தொடர் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

    கல்வித்துறை சார்பில் நிகழாண்டில் மூன்று, ஆறு, ஒன்பது ஆகிய வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மாநில கற்றல் அடைவு திறனாய்வு 2023 தேர்வு நவம்பர் மூன்றாம் தேதி நடைபெற உள்ளது.

    மாநிலம் முழுவதும் 27,047 பள்ளிகளில் இருந்து மொத்தம் 7.42 லட்சம் மாணவ மாணவிகள் எழுதவுள்ளனர்.

    தேர்வுக்கான பாடத்திட்ட விவரங்களும் உள்ளன. அதன்படி தமிழ் வழியில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு தமிழ், கணக்கு ஆகிய பாடங்களில் மட்டும் வினாக்கள் இடம் பெறும். மேலும் ஆங்கில வழியில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு ஆங்கிலம் கணக்கு பாடங்களில் கேள்விகள் இருக்கும்.
            வினாக்கள் முந்தைய வகுப்புகளில் பாடத்திட்டம் அடிப்படையில் கேட்கப்படும்.

அதாவது மூன்றாம் வகுப்புக்கு ஒன்றாம் இரண்டாம் வகுப்பு பாடத்திட்டம், ஆறாம் வகுப்புக்கு ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை பாடத்திட்டம், ஒன்பதாம் வகுப்புக்கு ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரைபாடத்திட்டம் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.

    அதற்கு ஏற்ப மாணவர்களை தேர்வுக்கு தயார்படுத்தி மாணவ மாணவியர்களை அதிக மதிப்பெண்கள் பெற வைக்கலாம்.

        Special Thanks for Department of School Education Dharmapuri District and Samagra Shiksha - Perambalur District.

by..,

   Kani Maths Educational Group


SEAS EXAM 2023 INSTRUCTION:

SEAS Format for Field Investigators Pdf Link : Download Here

SEAS Format for Field Investigators Instruction Pdf Link : Download Here

SEAS Model OMR Sheet Pdf : Download Here

SEAS Model OMR Sheet Teacher Questionnaire Pdf : Download Here

SEAS Model Pupil Questionnaire Pdf Link : Download Here

SEAS Model School Questionnaire Pdf Link : Download Here

SEAS  Model Teacher Questionnaire Pdf Link : Download HereSEAS EXAM 2023 SCHOO LIST:


SEAS Exam School List Salem District Pdf Link : Download Here

SEAS Exam School List Tamil Nadu School List Pdf Link : Download HereSTD : 3 SEAS EXAM MODEL QUESTION PAPER:

3rd SEAS Model Question Paper Samagra Shikaha Perambalur Dt : Download HereSTD : 6 SEAS EXAM MODEL QUESTION PAPER:

6th SEAS TM District Level Model Question Paper - 1 DSE Dharmapuri District Pdf Link : Download Here

6th SEAS TM District Level Model Question Paper - 1 Answer Key DSE Dharmapuri District Pdf Link : Download Here


6th SEAS TM District Level Model Question Paper - 2 DSE Dharmapuri District Pdf Link : Download Here

6th SEAS TM District Level Model Question Paper - 2 Answer Key DSE Dharmapuri District Pdf Link : Download Here


6th SEAS TM District Level Model Question Paper - 3 DSE Dharmapuri District Pdf Link : Download Here

6th SEAS TM District Level Model Question Paper - 3 Answer Key DSE Dharmapuri District Pdf Link : Download Here6th SEAS EM District Level Model Question Paper - 1 DSE Dharmapuri District Pdf Link : Download Here

6th SEAS EM District Level Model Question Paper - 1 Answer Key DSE Dharmapuri District Pdf Link : Download Here


6th SEAS EM District Level Model Question Paper - 2 DSE Dharmapuri District Pdf Link : Download Here

6th SEAS EM District Level Model Question Paper - 2 Answer Key DSE Dharmapuri District Pdf Link : Download Here


6th SEAS EM District Level Model Question Paper - 3 DSE Dharmapuri District Pdf Link : Download Here

6th SEAS EM District Level Model Question Paper - 3 Answer Key DSE Dharmapuri District Pdf Link : Download Here6th SEAS/ NAS/ SLAS EM  Practice Test - 1 Pdf Link : Download Here

6th SEAS/ NAS/ SLAS EM  Practice Test - 2 Pdf Link : Download Here

6th SEAS/ NAS/ SLAS EM  Practice Test - 3 Pdf Link : Download Here

6th SEAS/ NAS/ SLAS EM  Practice Test - 4 Pdf Link : Download Here

6th SEAS/ NAS/ SLAS EM  Practice Test - 5 Pdf Link : Download Here

6th SEAS/ NAS/ SLAS EM  Practice Test - 6 Pdf Link : Download Here
STD : 9 SEAS EXAM MODEL QUESTION PAPER:

9th SEAS TM District Level Model Question Paper - 1 DSE Dharmapuri District Pdf Link : Download Here

9th SEAS TM District Level Model Question Paper - 1 Answer Key DSE Dharmapuri District Pdf Link : Download Here


9th SEAS TM District Level Model Question Paper - 2 DSE Dharmapuri District Pdf Link : Download Here

9th SEAS TM District Level Model Question Paper - 2 Answer Key DSE Dharmapuri District Pdf Link : Download Here


9th SEAS TM District Level Model Question Paper - 3 DSE Dharmapuri District Pdf Link : Download Here

9th SEAS TM District Level Model Question Paper - 3 Answer Key DSE Dharmapuri District Pdf Link : Download Here


9th SEAS EM District Level Model Question Paper - 1 DSE Dharmapuri District Pdf Link : Download Here

9th SEAS EM District Level Model Question Paper - 1 Answer Key DSE Dharmapuri District Pdf Link : Download Here


9th SEAS EM District Level Model Question Paper - 2 DSE Dharmapuri District Pdf Link : Download Here

9th SEAS EM District Level Model Question Paper - 2 Answer Key DSE Dharmapuri District Pdf Link : Download Here


9th SEAS EM District Level Model Question Paper - 3 DSE Dharmapuri District Pdf Link : Download Here

9th SEAS EM District Level Model Question Paper - 3 Answer Key DSE Dharmapuri District Pdf Link : Download Here9th SEAS EM Practice Study Materials Pdf Link : Download Here

9th SEAS EM Practice Question Paper kerala  Pdf Link : Download Here

9th SEAS TM  Model Question Paper - 1 Pdf Link : Download Here

9th SEAS TM  Model Question Paper - 2 Pdf Link : Download Here

9th SEAS/ NAS/ SLAS EM  Practice Test - 1 Pdf Link : Download Here

9th SEAS/ NAS/ SLAS EM  Practice Test - 2 Pdf Link : Download Here

9th SEAS/ NAS/ SLAS EM  Practice Test - 3 Pdf Link : Download Here

9th SEAS/ NAS/ SLAS EM  Practice Test - 4 Pdf Link : Download Here

9th SEAS/ NAS/ SLAS EM  Practice Test - 5 Pdf Link : Download Here

9th SEAS/ NAS/ SLAS EM  Practice Test - 6 Pdf Link : Download Here
THANKS FOR YOUR VISIT 

PLEASE COMMENT BELOW


IMPORTANT LINK !


Visit You tube Link : CLICK HERE


COMPETITIVE EXAM :

Competitive Exam : CLICK HERE

NMMS Study Materials : CLICK HERE

NMMS Question Paper : CLICK HERE

TRUST Study Materials : CLICK HERE

TRUST Question Paper : CLICK HERE

NTSE Question Paper : CLICK HERE

TN CM Talent Exam : CLICK HERE

NEET Study Material TM : CLICK HERE

NEET Study Material EM : CLICK HERE

TNPSC Study Material : CLICK HERE

TN TET Question Paper : CLICK HERE


EMIS Details All Details :  CLICK HERE

CRC Details All Details :  CLICK HERE

ஆசிரியர்கள் தங்கள் மாணவர்களுக்கு தயார் செய்யும் படைப்புகள் [STUDY MATERIALS] மற்றும் தங்கள் மாவட்டங்களில் நடைபெறும் இடைப்பருவ தேர்வுகள், காலாண்டு தேர்வு, அரையாண்டு தேர்வு, திருப்புதல் தேர்வுகள், முழு ஆண்டு தேர்வுகளுக்கான வினாத்தாள்கள் மற்றும் விடைகள் [QUESTION PAPER & ANSWER KEY] 9003450850 என்ற எண்ணிற்கு அல்லது kanimathsedu@gmail.com மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பவும்.

தங்கள் பெயர், பள்ளியின் பெயர், ஊர், மாவட்டத்துடன் அனுப்பினால் நமது www.kanimaths.com இணையதளத்தில் [website] பதிவேற்றம் செய்யப்படும். தங்கள் படைப்புகள் உலகறிய மாணவர்களுக்கும், ஆசிரியர்களுக்கும் பயன்படும் வகையில் வகையில் பிரசுரிக்கப்படும்.

PDF வடிவில் www.kanimaths.com  [WEBSITE] இணையதளத்திலும் , Video வடிவில் KANI MATHS EDUCATION You-tube சேனலிலும் காணலாம்.

by.., 

   Kani Maths Educational Group  


JOIN AS SOCIAL MEDIA :-

📚 join as What's app Group : Click Here

📌 join as Telegram Group : Click Here

⏯ Join As Face Book Group : Click Here


 Post a Comment

0 Comments