எண்ணும் எழுத்தும் Notes Of Lesson 4th 5th November Week - 3rd & 4th 2023-24

      

எண்ணும் எழுத்தும் Notes Of Lesson 4th 5th November Week - 3rd & 4th 2023-24     

     
                                                                                        

Notes Of Lesson 4th 5th November week - 3rd & 4th 

  Notes of Lesson 4th and 5th class syllabus for Third & Four of November along with learning outcomes for Tamil, English, Maths, Science and Social Science are being uploaded Notes of Lesson weekly on our website www.kanimaths.com. Download the authors.


பருவம்  -2

1 ஆம் வகுப்பு முதல் 7 ஆம் வகுப்பு வரை

கற்றல் விளைவுகள் எண்  ( Learning Outcomes- Code Number)

 பாடத் தலைப்பு வாரியாக Pdf Link : Download Here
கல்வி சார்ந்த தகவல்களுக்கு நமது சமூக வலை தளங்களான

          

இணைந்து கொண்டு pdf ஐ பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.


JOIN NOTES OF LESSON WHATTAPP GROUP : CLICK HERE

Follow Kani Maths Whattapp Channel : CLICK HERE • 4 & 5th Tamil , English , Maths , Science & Social Science   கற்றல் விளைவுகளுடன் TM Pdf Link : Download Here
 • 4 & 5th Tamil , English , Maths , Science & Social Science   கற்றல் விளைவுகளுடன் EM Pdf Link : Download Here
   • 4 & 5th Tamil , English , Maths , Science & Social Science  Notes Of Lesson Term 2 Empty Format Pdf Link : Download Here
     எண்ணும் எழுத்தும் வகுப்பறை களங்கள் Pdf link : Download Here

     எண்ணும் எழுத்தும் 4 & 5th TLM All Subjects Download Here

     எண்ணும் எழுத்தும் 4 & 5th Work Book Answer All Subjects  :  Download Here


     5TH GANGA GUIDE TERM 2 TM & EM ALL SUBJECTS : Download Here

     எண்ணும் எழுத்தும் Notes Of Lesson 4th 5th Tamil & English Medium 2023-24


     • 4TH & 5TH TERM 2 WORK BOOK ANSWER MODULE -2 PDF Download Here
     • எண்ணும் எழுத்தும் 4 & 5th Work Book Answer All Subjects  :  Download Here


     NOTES OF LESSON PLAYLIST ( 1 TO 12TH ) :-

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------📌 STD : 11TH & 12TH NOTES OF LESSON PLAYLIST WEEKLY WISE UPDATES : CLICK HERE
     📌 STD : 6TH & 10TH NOTES OF LESSON PLAYLIST WEEKLY WISE UPDATES : CLICK HERE

     📌 STD : 1ST & 5TH NOTES OF LESSON PLAYLIST WEEKLY WISE UPDATES : CLICK HERE
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     1ST TO 12TH WEEKLY WISE NOTES OF LESSON : Download Here

      

     ஆசிரியர்கள் தங்கள் மாணவர்களுக்கு தயார் செய்யும் படைப்புகள் [STUDY MATERIALS] மற்றும் தங்கள் மாவட்டங்களில் நடைபெறும் இடைப்பருவ தேர்வுகள், காலாண்டு தேர்வு, அரையாண்டு தேர்வு, திருப்புதல் தேர்வுகள், முழு ஆண்டு தேர்வுகளுக்கான வினாத்தாள்கள் மற்றும் விடைகள் [QUESTION PAPER & ANSWER KEY] 9003450850 என்ற எண்ணிற்கு அல்லது kanimathsedu@gmail.com மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பவும்.

     தங்கள் பெயர், பள்ளியின் பெயர், ஊர், மாவட்டத்துடன் அனுப்பினால் நமது www.kanimaths.com இணையதளத்தில் [website] பதிவேற்றம் செய்யப்படும். தங்கள் படைப்புகள் உலகறிய மாணவர்களுக்கும், ஆசிரியர்களுக்கும் பயன்படும் வகையில் வகையில் பிரசுரிக்கப்படும்.

     PDF வடிவில் www.kanimaths.com  [WEBSITE] இணையதளத்திலும் , Video வடிவில் KANI MATHS You-tube சேனலிலும் காணலாம்.


     by.., 

        Kani Maths Educational Group  


     JOIN AS SOCIAL MEDIA :-

     📚 join as What's app Group : Click Here

     📌 join as Telegram Group : Click Here

     ⏯ Join As Face Book Group : Click Here

     Post a Comment

     0 Comments