எண்ணும் எழுத்தும் Notes Of Lesson 1 to 3rd July Week - 2 2023-24

எண்ணும் எழுத்தும் Notes Of Lesson 1 to 3rd July Week - 2 2023-24

                                                                                 

Notes Of Lesson 1st to  3rd July week - 2

 Notes of Lesson 1st to 3rd class syllabus for Second week of July along with learning outcomes for Tamil, English, Maths,  are being uploaded Notes of Lesson weekly on our website www.kanimaths.com. Download the authors.


கல்வி சார்ந்த தகவல்களுக்கு நமது சமூக வலை தளங்களான

          

இணைந்து கொண்டு pdf ஐ பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.EE 4TH & 5TH  WORK BOOK ANSWER KEY MODULE -1 PDF Download Here

EE 4TH & 5TH  WORK BOOK ANSWER KEY MODULE -2 PDF Download Here


  • எண்ணும் எழுத்தும் 1st to 3rd Tamil , English , Maths July 2nd Week  கற்றல் விளைவுகளுடன் TM Pdf Link :  Download Here

  • எண்ணும் எழுத்தும் 1st to 3rd Tamil , English , Maths July 2nd Week  கற்றல் விளைவுகளுடன் EM Pdf Link :  Download Here

  • எண்ணும் எழுத்தும் 4 & 5th Work Book Answer All Subjects  :  Download Here

  • எண்ணும் எழுத்தும் 1st to 3rd Tamil , English , Maths  Notes Of Lesson Empty Format  Pdf Link :  Download Here

  • எண்ணும் எழுத்தும் 1st to 3rd Tamil , English , Maths  Notes Of Lesson Empty Format  Video Link :  Download Here

  • எண்ணும் எழுத்தும் 1st to 3rd Time Table Announced Link :  Download Here


*எண்ணும் எழுத்தும் விழிப்புணர்வு குறும்படம்  @kanimaths
எண்ணும் எழுத்தும் 4th & 5th  பாட குறிப்பு வாரந்தோறும் பதிவேற்றம் செய்யப்படும் Pdf Link : Click Here


எண்ணும் எழுத்தும் 1 to 3rd  பாட குறிப்பு வாரந்தோறும் பதிவேற்றம் செய்யப்படும் Pdf LinkClick Here


எண்ணும் எழுத்தும் 1th & 5th  பாட குறிப்பு வாரந்தோறும் பதிவேற்றம் செய்யப்படும் Playlist Link : Click Here

 

ஆசிரியர்கள் தங்கள் மாணவர்களுக்கு தயார் செய்யும் படைப்புகள் [STUDY MATERIALS] மற்றும் தங்கள் மாவட்டங்களில் நடைபெறும் இடைப்பருவ தேர்வுகள், காலாண்டு தேர்வு, அரையாண்டு தேர்வு, திருப்புதல் தேர்வுகள், முழு ஆண்டு தேர்வுகளுக்கான வினாத்தாள்கள் மற்றும் விடைகள் [QUESTION PAPER & ANSWER KEY] 9003450850 என்ற எண்ணிற்கு அல்லது kanimathsedu@gmail.com மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பவும்.

தங்கள் பெயர், பள்ளியின் பெயர், ஊர், மாவட்டத்துடன் அனுப்பினால் நமது www.kanimaths.com இணையதளத்தில் [website] பதிவேற்றம் செய்யப்படும். தங்கள் படைப்புகள் உலகறிய மாணவர்களுக்கும், ஆசிரியர்களுக்கும் பயன்படும் வகையில் வகையில் பிரசுரிக்கப்படும்.

PDF வடிவில் www.kanimaths.com  [WEBSITE] இணையதளத்திலும் , Video வடிவில் KANI MATHS You-tube சேனலிலும் காணலாம்.


by.., 

   Kani Maths Educational Group  

Post a Comment

0 Comments